Welcome

The Catholic Diocese of Wrexham serves Anglesey, Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Wrexham & the District of Montgomery in the County of Powys

It is with great pleasure I welcome you to the website of the Diocese of Wrexham. It is a window on Catholic life in North Wales into which you can see something of the life of the Church here, and from which we are able to look out to the local and global communities whom we seek to serve and proclaim the Gospel of Jesus Christ in the living of our faith.

 

You will find reliable information about the Diocese and its parishes as well as events, informative, articles and links to other organisations with whom we work  or partner in the mission of worship, charity and evangelisation. Whether you visit this site as a member of the Church or the Diocese; as someone seeking practical or spiritual  information; as a dedicated enquirer or a casual surfer I hope the information and message you receive is clear and helpful. In every way I hope you find our story a straight forward proclamation of the reality of God’s love for all peoples in the gift of Jesus Christ his Son and how you might share that gift.

Mae'n bleser mawr gennyf eich croesawu chi i wefan Esgobaeth Wrecsam. Mae'n ffenest ar fywyd Catholig yng Ngogledd Cymru lle gallwch weld rhywbeth am fywyd yr Eglwys yma, ac o'r fan honno rydym yn gallu edrych allan i'r cymunedau lleol a byd-eang yr ydym yn ceisio gwasanaethu a chyhoeddi efengyl Iesu Grist yn byw ein Ffydd.
 
Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am yr Esgobaeth a'i phlwyfi yn ogystal â digwyddiadau, gwybodaeth, erthyglau a dolenni i sefydliadau eraill yr ydym yn gweithio gyda hwy neu'n bartneriaid ynddynt wrth genhadaeth addoliad, elusen ac efengylu. A ydych yn ymweld â'r safle hwn fel aelod o'r Eglwys neu'r Esgobaeth; fel rhywun sy'n ceisio gwybodaeth ymarferol neu ysbrydol; fel ymholydd ymroddedig neu syrffwyr achlysurol Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth a'r neges rydych yn eu derbyn yn glir ac yn ddefnyddiol. Ym mhob ffordd Rwy'n gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'n stori Proclamasiwn syth o realiti cariad Duw at yr holl bobloedd yn rhodd Iesu Grist ei fab a sut y gallech rannu'r rhodd hwnnw.

 

+ Peter Brignall
Bishop of Wrexham
Esgob Wrecsam

Live Streaming
Live Streaming Schedule
Parishes
Parishes
The God Who Speaks
The God Who Speaks
Spiritual Resources
Spiritual Resources
Safeguarding
Safeguarding
Marriage & Family Life
Marriage & Family Life
Show More
Latest News
Diocesan Requiem Mass for HRH The Prince Philip
Diocesan Requiem Mass for HRH The Prince Philip
HRH The Prince Philip Statement from Bishop Peter
HRH The Prince Philip Duke of Edinburgh
Bishop Peter's Easter Message
Bishop Peter's Easter Message
Show More
Latest Features
Year "Amoris Laetitia Family"  19 March 2021- 26 June 2022
Catholic Mental Health Project
Catholic Mental Health Project
Year of St Joseph
Year of St Joseph
Reading St Mark's Gospel - Day by Day
Reading St Mark's Gospel - Day by Day
Show More
church-4554656_1920.jpg

The global spread of Coronavirus (COVID-19) is a fast-evolving situation.

Catholic churches in Wales can remain open for communal worship such as the celebration of Mass providing the necessary steps are taken to keep people safe.

During these unprecedented times where change is evolving quickly, please check directly with your Parish / place of worship to ensure that the Church remains open and that Mass is being celebrated  

masks-in-church-1-2560x700-1-676x380.jpg
Churches / Eglwysi
Schools / Ysgolion
Donations to your Parish & the Diocese of Wrexham

If you would like to donate to Wrexham Diocese or to your parish, please do so below.

In order for the Diocese to allocate your donation your chosen beneficiary, please indicate in the message box on the donation page

your name, postcode and the beneficiary (i.e. parish name or Diocese as applicable).

pp01.jpg
winnie.jpg
St Winefride's Shrine & Well
Gysegrfa Ffynon Gwenfrewi
Links / Dolenni
vatican2.jpg
fi_catholicconference.jpg
Bible-Society-new.jpg
ACN1.png
cafod_logo2019.png
catholic voices.jpg
Shalom-World.jpg
Y-Duw-Sy'n-Siarad-Purple-CMYK (1).jpg
The-God-Who-Speaks-Purple-RGB[15997].jpg

Legal

Follow Us:

facebook-logo-stats-2018.png
yt_edited.jpg
Stay in the Loop!

If you would like to keep up to date with our news and events simply enter your email in the box below and press submit

Wrexham Diocesan Trust Registered Charity No: 700426

Diocese of Wrexham © 2019 All rights reserved