top of page
dz2a9622_edited_42400731715_o.jpg

It is with great pleasure I welcome you to the website of the Diocese of Wrexham. It is a window on Catholic life in North Wales into which you can see something of the life of the Church here, and from which we are able to look out to the local and global communities whom we seek to serve and proclaim the Gospel of Jesus Christ in the living of our faith.

 

You will find reliable information about the Diocese and its parishes as well as events, informative, articles and links to other organisations with whom we work  or partner in the mission of worship, charity and evangelisation. Whether you visit this site as a member of the Church or the Diocese; as someone seeking practical or spiritual  information; as a dedicated enquirer or a casual surfer I hope the information and message you receive is clear and helpful. In every way I hope you find our story a straight forward proclamation of the reality of God’s love for all peoples in the gift of Jesus Christ his Son and how you might share that gift.

Mae'n bleser mawr gennyf eich croesawu chi i wefan Esgobaeth Wrecsam. Mae'n ffenest ar fywyd Catholig yng Ngogledd Cymru lle gallwch weld rhywbeth am fywyd yr Eglwys yma, ac o'r fan honno rydym yn gallu edrych allan i'r cymunedau lleol a byd-eang yr ydym yn ceisio gwasanaethu a chyhoeddi efengyl Iesu Grist yn byw ein Ffydd.
 
Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am yr Esgobaeth a'i phlwyfi yn ogystal â digwyddiadau, gwybodaeth, erthyglau a dolenni i sefydliadau eraill yr ydym yn gweithio gyda hwy neu'n bartneriaid ynddynt wrth genhadaeth addoliad, elusen ac efengylu. A ydych yn ymweld â'r safle hwn fel aelod o'r Eglwys neu'r Esgobaeth; fel rhywun sy'n ceisio gwybodaeth ymarferol neu ysbrydol; fel ymholydd ymroddedig neu syrffwyr achlysurol Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth a'r neges rydych yn eu derbyn yn glir ac yn ddefnyddiol. Ym mhob ffordd Rwy'n gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'n stori Proclamasiwn syth o realiti cariad Duw at yr holl bobloedd yn rhodd Iesu Grist ei fab a sut y gallech rannu'r rhodd hwnnw.

+ Peter Brignall
Bishop of Wrexham
Esgob Wrecsam

Bishop 3.jpg

Croeso I Esgobaeth Wrecsam

 

Welcome to the Diocese of Wrexham

Latest Features
Instrumentum-Laboris

Instrumentum-Laboris

The Clarion Summer Edition

The Clarion Summer Edition

Synod Submission for the Second Plenary Assembly 2024

Synod Submission for the Second Plenary Assembly 2024

The New Lectionary - Advent 2024

The New Lectionary - Advent 2024

Loreto  Spirituality Centre  Retreats

Loreto Spirituality Centre Retreats

St Augustines House of Prayer

St Augustines House of Prayer

Listening Exercise Introduction

Listening Exercise Introduction

Noddfa - A Place of Welcome & Peace

Noddfa - A Place of Welcome & Peace

Into The Future 3

Into The Future 3

CSSA Safeguarding Report

CSSA Safeguarding Report

Vincentian Retreat Centre, Pantasaph

Vincentian Retreat Centre, Pantasaph

Year of Prayer & Jubilee Year

Year of Prayer & Jubilee Year

Into The Future Listening Exercise

Into The Future Listening Exercise

New Website For St Winefride's Shrine

New Website For St Winefride's Shrine

Marriage & Family Life Resources

Marriage & Family Life Resources

The Synod

The Synod

Events

Bishop Peter & The Television Program 'Pilgrimage'

The television program 'Pilgrimage' was aired on BBC2 last month, where seven celebrities of differing faiths and beliefs experienced an emotional journey on a pilgrimage in north Wales, a route linked by churches dedicated to early Celtic Christian saints.

The first episode featured St Winefride's Catholic National Shrine and Bishop Peter... 

All episodes are available on BBC iPlayer

Pilgrimage TX CARD 3_V2 (002).png
Bishop Holywell.jpg
Congregation-during-Mass_edited_edited.j

Join our mailing list

Thanks for signing up!

bottom of page