top of page
dz2a9622_edited_42400731715_o.jpg

It is with great pleasure I welcome you to the website of the Diocese of Wrexham. It is a window on Catholic life in North Wales into which you can see something of the life of the Church here, and from which we are able to look out to the local and global communities whom we seek to serve and proclaim the Gospel of Jesus Christ in the living of our faith.

 

You will find reliable information about the Diocese and its parishes as well as events, informative, articles and links to other organisations with whom we work  or partner in the mission of worship, charity and evangelisation. Whether you visit this site as a member of the Church or the Diocese; as someone seeking practical or spiritual  information; as a dedicated enquirer or a casual surfer I hope the information and message you receive is clear and helpful. In every way I hope you find our story a straight forward proclamation of the reality of God’s love for all peoples in the gift of Jesus Christ his Son and how you might share that gift.

Mae'n bleser mawr gennyf eich croesawu chi i wefan Esgobaeth Wrecsam. Mae'n ffenest ar fywyd Catholig yng Ngogledd Cymru lle gallwch weld rhywbeth am fywyd yr Eglwys yma, ac o'r fan honno rydym yn gallu edrych allan i'r cymunedau lleol a byd-eang yr ydym yn ceisio gwasanaethu a chyhoeddi efengyl Iesu Grist yn byw ein Ffydd.
 
Byddwch yn dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy am yr Esgobaeth a'i phlwyfi yn ogystal â digwyddiadau, gwybodaeth, erthyglau a dolenni i sefydliadau eraill yr ydym yn gweithio gyda hwy neu'n bartneriaid ynddynt wrth genhadaeth addoliad, elusen ac efengylu. A ydych yn ymweld â'r safle hwn fel aelod o'r Eglwys neu'r Esgobaeth; fel rhywun sy'n ceisio gwybodaeth ymarferol neu ysbrydol; fel ymholydd ymroddedig neu syrffwyr achlysurol Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth a'r neges rydych yn eu derbyn yn glir ac yn ddefnyddiol. Ym mhob ffordd Rwy'n gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'n stori Proclamasiwn syth o realiti cariad Duw at yr holl bobloedd yn rhodd Iesu Grist ei fab a sut y gallech rannu'r rhodd hwnnw.

+ Peter Brignall
Bishop of Wrexham
Esgob Wrecsam

Bishop 3.jpg

Croeso I Esgobaeth Wrecsam

 

Welcome to the Diocese of Wrexham

Latest Features
Diocesan Pilgrimage to Lourdes

Diocesan Pilgrimage to Lourdes

Listening Exercise Introduction

Listening Exercise Introduction

Padre Pio Day 25th May

Padre Pio Day 25th May

Our Lady of the Taper 12th May

Our Lady of the Taper 12th May

Marriage & Family Life Resources

Marriage & Family Life Resources

New Website For St Winefride's Shrine

New Website For St Winefride's Shrine

Young People 16+ Diocesan Council

Young People 16+ Diocesan Council

The Clarion April Edition

The Clarion April Edition

Into The Future 3

Into The Future 3

Pastoral Letter Advent 2023

Pastoral Letter Advent 2023

CSSA Safeguarding Report

CSSA Safeguarding Report

Year of Prayer & Jubilee Year

Year of Prayer & Jubilee Year

Into The Future Listening Exercise

Into The Future Listening Exercise

The Synod

The Synod

The Triduum at St Mary's Cathedral, Wrexham
resurrection-5019777_960_720.webp

Easter Vigil

Saturday 30th March

St Mary's Cathedral, Wrexham 

8.00 pm

easter-sunday-2250207_1280.jpg

Easter Sunday

Sunday 31st March

St Mary's Cathedral, Wrexham 

10.30 am

Bishop Peter's Easter Message 2024

Events
holy-week-7126425_1920.jpg
Holy Week Service & Mass Times 2024

29th March 2024, 9pm on BBC2 - 'Pilgrimage'

This Friday at 9pm - the television program 'Pilgrimage' will be aired on BBC2, where seven celebrities of differing faiths and beliefs experience an emotional journey on a pilgrimage in north Wales, a route linked by churches dedicated to early Celtic Christian saints.

The first episode will feature St Winefride's Catholic National Shrine and Bishop Peter... Do tune in!

Also available on BBC iPlayer

Pilgrimage TX CARD 3_V2 (002).png
Bishop Holywell.jpg
Congregation-during-Mass_edited_edited.j

Join our mailing list

Thanks for signing up!

bottom of page